Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

BilgiEdinme

Hızlı Başlatma

BİLGİ EDİNME
 
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. 

 
 
 
 

  • İçişleri Bakanlığı